Begravningsförsäkring

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Det vanligaste är att dödsboet, dvs den avlidne betalar begravningen. Det innebär att de efterlevande bestämmer begravningens omfattning och att begravnings-kostnaderna tas ur den avlidnes tillgångar. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen kan man teckna en begravnings-försäkring. Det bästa är att teckna en försäkring med sparande. Då kommer de premier man betalat varje år att finnas kvar även om man av olika anledningar slutar att betala försäkringen i framtiden.

Kostnaden för en begravningsförsäkring beror på hur gammal man är när man ansluter sig. Ibland kan man av hälsoskäl vara helt förhindrad att teckna livförsäkringar. Då kan en engångsinsättning vara ett alternativ.

Den försäkring vi erbjuder tillhör en av marknadens absolut bästa. Du är välkommen att kontakta oss så sänder vi över fullständiga uppgifter om villkor och premiekostnader m.m.