Gravsten

Som inspirationskälla inför valet av gravsten kan ni läsa skriften "Stenar berättar”. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar hos oss på Cardells begravningsbyrå.