Gravsten

Välkommen in och prata med oss på Cardells begravningsbyrå om dina frågor kring både nya och gamla stenar. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar.

Vi har ett långt och gott samarbete med Löbe Granit och Hebbels när det gäller både nya gravstenar och omgravering, renovering av befintliga stenar.
Se sortiment och inspiration på följande länkar:

http://www.hebbel.se/sv/hem.htm  ”Hebbels”

https://www.lobegranit.se/sv/hem.htm ”Löbe Granit”