Vad kostar en begravning?

När en liten del av sorgen har lagt sig börjar många fundera hur man vill hedra den avlidne innan den sista vilan. En fråga många kan ställa sig är vad kostar en begravning? Vad betalar vi för? Kostnaderna för ett begravningsuppdrag kan naturligtvis variera mycket beroende på de olika önskemål som kan förekomma. Vi har ett brett urval av produkter och tjänster för såväl den enkla som den påkostade lösningen för begravningen och utformar detta helt efter era önskemål.

Vår erfarenhet och kontakter ger oss möjlighet att hjälpa er med allt som kan komma ifråga. Vi samarbetar med lokala, kunniga, och erfarna leverantörer av allt som hör till begravningen. 

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista, som ni kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning ni är intresserade av. Ni kan också sitta hemma i lugn och ro och titta på på de produkter som exempelvis kistor, sorgdekorationer och liknande i vårt "planeringsverktyg" och genom denna få en ungefärlig prisbild för begravningen.

Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om får du alltid med dig hem alternativt på mejl samma dag, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

vad kostar en begravning?

Vem betalar?

Vanligast är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.

Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.

Mer om detta kan ni läsa i vår broschyr "Ekonomisk brist i dödsbon" eller kontakta oss så berättar vi mer.