Om oss

Ett familjeföretag

Cardells Begravningsbyrå är ett företag i tredje generationen. Företaget grundades år 1921. I receptionen tas du emot av Gabriella Wessman som tillsammans med Gunnar Cardell är företagets begravningsrådgivare. Med i företaget är även Leif Ståhlros, juridisk Dr. med mångårig erfarenhet av boutredningsarbete och arvskiften.

En auktoriserad begravningsbyrå

Cardells Begravningsbyrå är auktoriserad av SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Auktorisationen borgar för trygghet
och kvalitet in i minsta detalj vid alla slag av begravningsuppdrag.

Erfarenhet och kunskap

När Du beställer en begravning hos oss kommer Dina önskemål att stå
i centrum. Med vårt kunnande och erfarenhet utformar vi gemensamt begravningen.

Engagemang och kontinuitet

Hos oss möts Du av den lilla begravningsbyråns personliga engagemang. En och samma person kommer att följa Dig från det att Du ger oss Din beställning till det att vårt uppdrag är avslutat.

Juridik

Vår jurist upprättar bouppteckningar och arvskiften och ger Dig svar på de frågor Du kan ha.

Integritetspolicy

Vår begravningsbyrå hanterar personuppgifter enligt GDPR. Vi samlar inte in mer uppgifter än vad som behövs, vi har bara kvar dem så länge det är nödvändigt och vi använder dem inte till något annat än vad som var syftet när de samlades in.