Planera livet

Att planera inför sin egen bortgång är kanske i första hand en omtanke om de efterlevande. Omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om sina önskemål den dag då man inte längre kan ge uttryck för dem själv.

Skriften Inför livets slut tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente till utformning av den egna begravningen.

Samma frågeställningar kommer igen i dokumentet Önskemål inför livets slut som du kan fylla i och arkivera efter att ha läst igenom skriften. Vi hjälper naturligtvis gärna till med din egen planering inför livets slut.

Du är varmt välkommen in till oss för att hämta skriften “Inför livets slut” och formuläret “Önskemål inför livets slut” i tryckt form. Bägge är självklart kostnadsfria.

Du kan även samla alla dina viktiga dokument såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamente, försäkringsbrev, gravbrev mm i livsarkivet som du erhåller gratis från oss. Vill du att vi även förvarar och bevakar dina dokument så att handlingarna kommer dina anhöriga tillhanda, så gör vi det till en rimlig kostnad.

Skriften “Stenar berättar” är tänkt som en inspirationskälla inför valet av gravsten. Ingen kräver av dig att du ska vara poet eller filosof för att du ska fundera ut gravsten. Det behövs inte heller. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Kom in och hämta ditt exemplar av skriften.