Försäkringsinventering

Åtskilliga miljoner kronor i försäkringspengar fryser årligen inne i samband med dödsfall. Detta helt enkelt för att de efterlevande inte känner till att den avlidne tecknat försäkringar som de omfattas av. Försäkringspengar betalas tyvärr sällan ut med automatik, utan det krävs att någon gör en anmälan till respektive försäkringsbolag. Vet man inte själv om vilka försäkringar man omfattas av vet sannolikt inte ens anhöriga det heller.

Kan det finnas försäkringar som du inte känner till – försäkringar där du och andra efterlevande har rätt till ett ekonomiskt efterlevandeskydd? Att spåra försäkringar bland det stora antalet försäkringsbolag och försäkringsrådgivare som finns i Sverige är ingen lätt uppgift.

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi erbjuda en tjänst som letar rätt på alla försäkringar som annars riskerar att frysa inne – och se till att pengarna kommer de efterlevande till handa. Tjänsten kan beställas direkt av oss i samband med planeringen av begravningen. Själva uppdraget utförs av vår samarbetspartner Efterhjälpen AB.

Förändras min egna situation när någon närstående har gått bort?

Vi förstår att det kan vara svårt att ha koll på alla sina försäkringsinnehav, och dessutom komma ihåg att det kanske behöver göras viktiga förändringar när ens livssituation förändras.

Vi hjälper till att få bilden att klarna och tar fram en komplett bild över dina försäkringar och pensioner. Vid önskemål presenterar vi även förbättrings och besparingsmöjligheter genom certifierad försäkringsmäklare.

Vi reder ut frågor som:

  • Är jag rätt försäkrad?
  • Vad kostar mina försäkringar?
  • Hur ser min pension ut?
  • Vem ärver mina försäkringar?
  • Vad händer om jag går bort?
  • Vad händer om jag blir sjuk?