Dödsannonsen

Att underrätta vänner och släktingar är en av de tunga och svåra plikterna man har när en anhörig avlidit. Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i enskildhet.

Man kan även uppmana att ge ett bidrag till något ändamål som var betydelsefullt för den avlidne.

Minnesfonder

I dödsannonsen kan man ange en minnesfond till vilken släkt och vänner kan ge en gåva för att hedra minnet av den avlidne. Fonden har ofta anknytning till den avlidne eller de anhöriga. Läs mer om "minnesfonder"

Familjesidan.se

Hur når man alla? Hur ska personer som inte nås av lokaltidningens dödsannons få veta vad som hänt? Genom att publicera annonsen på www.familjesidan.se ges alla möjlighet att ta del av dödsbudet, var de än befinner sig i världen.

Förbered en dödsannons

Du kan själv förbereda en annons via vårt verktyg så färdigställer vi den tillsammans när vi träffas.

Förbered en dödsannons >>