Begravningsjuridik

Begravningsjuridik, bouppteckning och övrig familjejuridik

I samband med dödsfall uppkommer så gott som alltid en rad frågor som faller inom ramen för begravningsjuridik. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Cardells Begravningsbyrå kan erbjuda. Vår juridiska avdelning hjälper er med alla frågor av arvsrättslig natur.

Vi hjälper dig även med juridik utanför begravningsjuridiken, så kallad familjejuridik, t.ex. Samboavtal, Äktenskapsförord, Gåvobrev mm.

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställer man vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att bouppteckningen upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden.

Dödsboförvaltning

Förvaltning av och ansvar för dödsboet omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds och så vidare. Utöver den rent ekonomiska förvaltningen kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vi kan även ta hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Arvskifte

Om det finns fler än en delägare i dödsboet ska ett skriftligt arvskifte enligt lag upprättas. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Behöver du hjälp med frågor inom begravningsjurdik eller övrig familjejuridik i Stockholm? Tveka inte att besöka oss.