Vardagsjuridik

Vi på Cardells Begravningsbyrå erbjuder också familjerättsliga handlingar under livstid.

Testamente

Ett testamente är endast giltigt om det finns i original. Man kan anta att det är många testamenten som ej kommer fram. Ni har möjlighet att förvara testamentet i original hos oss samt att det bevakas så att det med säkerhet kommer fram efter ett dödsfall.

Gåvobrev

För att en gåva ska gälla måste den vara traderad (överlämnad). För att en gåva av fastighet inte skall betraktas som köp gäller vissa regler. Det är därför viktigt att anlita sakkunnig vid upprättande av gåvobrev.

Köpeavtal

Vi kan hjälpa er med köpekontrakt och köpebrev. När det gäller överlåtelser inom familjekretsen kan vi även ge råd angående köp alternativt gåva. Vidare kan vi hjälpa till med lagfartsansökningar, upprättande av reverser, nyttjanderättsavtal samt deklarationer.

Äktenskapsförord / Samboavtal

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom till enskild i ett äktenskap. Som exempel kan tas då makar vill göra ärvd egendom till enskild eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda. Vid en eventuell separation kommer makarna då att behålla vad var och en äger.

Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Ett äktenskapsförord ska registreras i äktenskapsregistret hos Skatteverket. Det är lämpligt att man ser över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum. Vi hjälper er gärna med rådgivning och upprättande av äktenskapsförord.

För personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande gäller sambolagen. För sambos gäller andra och mindre omfattande regler än för de som är gifta. Sambolagen reglerar nämligen enbart bostad och bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Därför är det viktigt att komplettera med ett inbördes testamente.

Man kan även avtala bort sambolagens regler genom ett samboavtal. Då behåller var och en sina saker vid en eventuell separation.
Vid behov hjälper vi till med att upprätta inbördes testamente, samboavtal samt bodelningar efter det att ett samboförhållande upphört.